Parametre podnikateľského úveru

   Parametre podnikateľského úveru


    Zhrnutie článku

    Podnikateľský úver je určený pre klientov Comgate, ktorí využívajú platobnú bránu alebo platobný terminál minimálne šesť mesiacov. Úver je možné čerpať vo výške medzi 2 000 EUR a 40 000 EUR, konkrétna maximálna čiastka sa odvíja od objemu platieb na platobnej bráne alebo termináli. Celkový poplatok za úver sa odvíja od zvolenej dĺžky splatnosti a rizikového profilu. Pri splatnosti na 3 mesiace je 2,4 až 3,9 %, na 6 mesiacov je 4,8 % až 7,8 % a pri splatnosti na 12 mesiacov je 9,6 % až 15,6 %. Splácanie prebieha automaticky zrážkami z transakcií.

    Kto môže úver čerpať?

    Úver je určený pre klientov Comgate, ktorí využívajú platobnú bránu alebo platobný terminál a v posledných šiesti mesiacoch ich objem platieb neklesol pod 1 tisíc EUR  / mesiac. Úver je možné použiť na čokoľvek, čo súvisí s podnikaním – napríklad rozšírenie skladových priestorov, nákup tovaru, marketingovú kampaň a pod.

    Ako prebieha žiadosť a schválenie?

    O úver môžete požiadať v Klientskom portáli. Žiadosť, schválenie a podpis zmluvy prebieha online, proces schválenia trvá približne 10 minút. Finančné prostriedky obdržíte do troch pracovných dní.

    Aké doklady sú potrebné?

    Počas žiadosti o úver je potrebné doložiť obojstranný sken občianskeho preukazu a selfie fotografie s občianskym preukazom, na ktorom je vidieť fotografia žiadateľa. Ďalej druhý doklad pre overenie totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo preukaz zdravotnej poisťovne) a kópia výpisu z bankového účtu za posledné tri mesiace. Dokumenty je možné nahrať vo formáte PDF alebo ako obrázok (JPG, PNG, IMG).

    Aké sú požiadavky na ručenie?

    V prípadoch, kedy výsledkom posúdenia je nutnosť ručenia, požadujeme len osobné ručenie jednoduchým prehlásením. Nie je potrebná zástava nehnuteľnosti, ďalší ručitelia, notárske zápisy a pod.

    Kto je poskytovateľom úveru?

    Poskytovateľom úveru je spoločnosť Lemonero, s.r.o., ktorá je spoluvlastnená Komerčnou bankou, a.s. Tento úverový produkt bol vytvorený na mieru pre klientov Comgate a je poskytovaný výhradne v spolupráci s Comgate.  

    Ako prebieha splácanie úveru?

    Splácanie prebieha automaticky odpočtom z každej transakcie obchodu cez platobnú bránu alebo terminál Comgate. V prípade prepadov alebo pozastavenia transakcií cez platobnú bránu alebo terminál Comgate je nutné dodržať splátkový kalendár určený zmluvou a platby uhradiť ručne alebo odoslať rozdiel prevodom na uvedený účet.

    Vzorová zmluva na stiahnutie

    Ukážka vyúčtovania:
    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.