Platby a vypisy

   Platby a vypisy


    Zhrnutie článku

    Platby zákazníkov prevádzame na váš účet každý pracovný deň po odčítaní transakčných poplatkov v jednej súhrnnej čiastke. Pokiaľ využívate viac mien, prevádzame úhrnnú výšku transakcií za každú menu zvlášť.

    Stav platby

    Pri každej iniciovanej platbe je obchodníkovi zaslaná informácia o jej stave. Pri úspešných transakciách je stav platby Potvrdená. V prípade, že transakcia neprebehne, napr. z dôvodu expirácie platby na platobnej bráne, je označená ako Zrušená.

    Podrobnosti o správe

    OdosielateľComgate - payments@comgate.cz
    Príjemcae-mail platcu
    Predmet e-mailuPlatba - www.urlobchodu.cz - AXZL-FFPG-KRGM
    Príloha e-mailuBez príloh

    E-mailovú adresu, na ktorú budú tieto oznámenia zasielané, môžete nastaviť v Klientskom portáli > záložka Integrácia > Kontaktné údaje > e-mail pre informácie o jednotlivých platbách. 

    Ak nie je e-mailová adresa vyplnená, zasielanie správ je vypnuté.


    Detail bankového prevodu

    Pri prevodoch v CZK nájdete v správe pre príjemcu súhrnnou informáciu o objeme platieb, poplatkov, vrátených platieb a splátok. Pri bankových prevodoch v EUR nájdete tieto informácie v okienku remittance info alebo informácie o prevode.

    Denné vyúčtovanie

    Každý pracovný deň v ranných hodinách prichádzajú na vašu e-mailovú adresu správy so súbormi obsahujúcimi hromadné výpisy platieb. Tieto výpisy podrobne popisujú všetky platby, ktoré boli bankovým prevodom vykonané v predchádzajúcom pracovnom dni.


    Súbory v prílohe e-mailu nájdete vo formátoch:

    • CSV – súbor vhodný k automatickému spracovaniu v informačných systémoch
    • ABO – formát vhodný k automatickému importu do účtovného softwaru
    • PDF – účtovný doklad

    Všetky denné vyučtovania si taktiež môžete stiahnuť v Klientskom portáli v sekcii Platby > Prevody na BÚ, prípadne pomocou API.

     

    Podrobnosti o správe

    Odosielateľplatby-podpora@comgate.cz
    PríjemcaObchodník
    Predmet e-mailuBankový prevod var. symbol: {nazovObchodu}
    Príloha e-mailuDenný výpis o bankovom prevode

    E-mailovú adresu, na ktorú majú byť výpisy zasielané, nastavíte v Klientskom portáli > záložka Integrácia > Kontaktné údaje > e-mail pre hromadné výpisy platieb.

    Zasielanie týchto správ nie je možné vypnúť.

    Mesačné vyúčtovanie

    Každý mesiac prichádzajú na vašu e-mailovú adresu súbory obsahujúce súhrn bankových prevodov za jednotlivé pracovné dni. Súbory v prílohe e-mailu nájdete vo formátoch:

    • CSV – súbor vhodný na automatické spracovanie v informačných systémoch
    • ABO – formát vhodný k automatickému importu do účtovného softwaru
    • PDF – účtovný doklad
    Mesačné vyúčtovanie se generuje do 6. dňa nasledujúceho mesiaca a nájdete ho v Klientskom portáli v sekcii Platby > Vyúčtovanie.

    Podrobnosti o správe

    Odosielateľ

    platby-podpora@comgate.cz

    Príjemca

    Obchodník

    Predmet e-mailu

    Comgate | PDF výpisy k bankovým prevodom

    Príloha e-mailu

    Mesačný výpis bankových prevodov

    E-mailovú adresu, na ktorú majú byť výpisy zasielané, nastavíte v Klientskom portáli > záložka Integrácia > Kontaktné údaje > e-mail pre hromadné výpisy platieb.

    Zasielanie týchto správ nie je možné vypnúť.

    Vzorové súbory na stiahnutie

    Platobná brána:

    Platobný terminál: 

    Položky rozpisu platieb

    • Merchant – identifikátor e-shopu nájdete v Klientskom portáli v sekcii Nastavenie obchodov > Prepojenie obchodu.
    • Dátum založenia – deň, kedy bol platca presmerovaný z nákupného košíka e-shopu na platobnú bránu.
    • Dátum zaplatenia – deň, kedy banka potvrdila realizáciu platby.
    • Dátum prevodu – deň vyplatenia hromadného prevodu transakcií.
    • Mesiac fakturácie – mesiac, ku ktorému sa platba vzťahuje účtovne.
    • ID Comgate – 12miestny kód, unikátna identifikácia platby.
    • Produkt – ľubovoľný identifikátor produktu, ktorý posiela váš systém pri založení platby pod parametrom ,,name”.
    • Popis – krátky popis produktu (1 – 16 znakov), ktorý posiela váš systém pri založení platby pod parametrom ,,label”.
    • Variabilný symbol platby – variabilný symbol priradený k danej platbe. 
    • Variabilný symbol prevodu – variabilný symbol hromadného prevodu.
    • ID od klienta – párovací symbol, vďaka ktorému identifikujete tovar a zákazníka, ktorý si ho objednal (napr. číslo objednávky, číslo zákazníka a pod.). V rámci protokolu API sa jedná o parameter RefID, ktorý systém posiela pri založení platby.
    • Potvrdená čiastka – čiastka realizovanej transakcie (výška zákazníkovej objednávky).
    • Prevedená čiastka – čiastka, ktorá je e-shopu zaslaná na bankový účet (ponížená o poplatok z transakcie).
    • Poplatok celkom – poplatok určený dľa sadzobníka.
    • Poplatok medzibankový – poplatok, ktorý platí spracovateľská banka vydavateľskej banke.
    • Poplatok asociácii – poplatok, ktorý z transakcie obdrží asociácia platobných kariet.
    • Poplatok spracovateľ – poplatok, ktorý si účtuje spracovateľská banka za spracovanie transakcie.
    • Typ karty– v rámci platby kartou rozlišujeme 4 typy kariet:
     • EU CONSUMER – spotrebiteľské karty vydané v ČR a EÚ
     • EU UNREGULATED – neregulované karty vydané v ČR a EÚ
     • NON EU CONSUMER – spotrebiteľské karty vydané mimo EÚ
     • NON EU BUSINESS –  Business karty vydané mimo EÚ

    Hlásenie o chybe

    Pri zasielaní požiadaviek na platobnú bránu sa môžete stretnúť s chybovými hláškami, ktoré platobná brána vracia. Informácie o týchto chybách obdrží obchodník na svoju e-mailovú adresu. Pokiaľ nastane viac totožných chýb, sú zoskupené do jednej notifikačnej správy.


    Prehľad všetkých chybových hlášok s vysvetlením nájdete pod odkazom tu, alebo priamo v technickej dokumentácii.

    Podrobnosti o správe

     

    Odosielateľ

    platby-podpora@comgate.cz

    Príjemca

    e-mail obchodníka

    Predmet e-mailu

    Platba - www.urlobchodu.cz - Potvrdené

    Príloha e-mailu

    Bez príloh

    Nastavenie e-mailovej adresy, na ktorú má byť chybová správa zaslaná, vykonáte v Klientskom portáli > záložka Integrácia > Kontaktné údaje > e-mail pre zasielanie chýb v prepojení eshopu.

    Zasielanie týchto správ nie je možné vypnúť.

    Notifikácie pre platcu

    Informácie o založení platby

    Vo chvíli založenia platby je systémom automaticky vygenerovaná správa a odoslaná na e-mail platcu. 

    Podrobnosti o správe

    Odosielateľ

    Comgate - payments@comgate.cz

    Príjemca

    e-mail platcu

    Predmet e-mailu

    Platba - www.urlobchodu.cz - AXZL-FFPG-KRGM

    Príloha e-mailu
    Bez príloh

    Nastavenie týchto notifikácií je možné zmeniť v Klientskom portáli > záložka Integrácia > Prepojenie obchodu > Notifikácia pre zákazníkov.

     

    Vrátenie peňazí

    Štandardne sú finančné prostriedky vrátené platcovi rovnakou cestou, akou bola platba vykonaná (napr. ak zákazník zaplatil za tovar platobnou kartou, budú mu prostriedky vrátené na rovnakú platobnú kartu). V takom prípade nie je notifikácia zasielaná. Môže však nastať situácia, kedy nie je možné platcovi touto cestou peniaze vrátiť (napr. došlo k expirácii použitej platobnej karty). V takom prípade je platcovi zaslaný e-mail, v ktorom je vyzvaný k zadaniu čísla bankového účtu, na ktorý mu budú refundované prostriedky vyplatené.


    Podrobnosti o správe

    Odosielateľ

    Comgate - payments@comgate.cz

    Príjemca

    e-mail platcu

    Predmet e-mailu

    Platba - www.urlobchodu.cz - AXZL-FFPG-KRGM

    Príloha e-mailu

    Bez príloh

    Zasielanie týchto správ nie je možné vypnúť.

    Najčastejšie otázky

    Na aký e-mail sú odosielané notifikácie platcovi?

    Správy sú zasielané na adresu, ktorá bola zadaná platcom pri založení platby v e-shope.


    Kedy mi príde mesačné vyúčtovanie?

    Mesačné vyúčtovanie posielame najneskôr k 6. dňu v mesiaci na váš registrovaný e-mail. Zároveň mesačné vyúčtovanie nájdete k tomuto dátumu aj v Klientskom portáli v sekcii Platby > Vyúčtovanie.

    Ako spárovať VS s ID objednávky klienta?

    Platby vám zasielame pod našim variabilným symbolom. Pre párovanie transakcií s danou objednávkou (váš interný VS) tiež je možné použiť parameter refID, ktorý sa zobrazuje v súbore .CSV v kolonke „ID od klienta“.

    Pokiaľ si želáte slovný prepis v stĺpci „Produkt“ .CSV, zadajte v nastavení údaj „name“.

    Viac informácií v protokole API.

    Čo na vyúčtovaní znamená „ručný pohyb“?

    Ručný pohyb je označenie pre položku v dennom vyúčtovaní, ktorá vyžadovala ručný zásah pracovníka Comgate (napr. refundácia v prípade, kedy obchod nemal dosť prostriedkov na jej automatické prevedenie).

    Aký je rozdiel medzi 100% a bežným vyplácaním?

    Štandardne majú všetci naši zákazníci nastavené vyplácanie platieb na dennej báze.

    Na žiadosť klienta je možné nastaviť 100% vyplácanie, čo znamená, že vám budeme posielať celé čiastky každý deň a k vyrovnaniu poplatkov dôjde 1x mesačne v súhrne formou vystavenej faktúry.

    Táto služba je však spoplatnená sazbou 0,1 %. O to bude navýšená hodnota poplatku za transakciu.

    Službu je možné nastaviť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.