Refundácia platby na bráne

   Refundácia platby na bráne


    Zhrnutie článku

    Refundácia je vrátenie zaplatenej čiastky v plnej či čiastočnej výške platiteľovi, zákazníkovi e-shopu. Využijete ju, pokiaľ platiteľ vráti tovar alebo službu v 14-dňovej lehote, pri kompenzácii platiteľovi za nedodaný tovar / službu, vrátenie zálohy a pod.

    Refundovať je možné buď plnú čiastku platby, alebo len jej časť (tzv. čiastočná refundácia). Čiastočná refundácia sa použije napr. v prípade, kedy objednávka obsahovala viac produktov a kupujúci vrátil len časť z nich. Počet čiastočných refundácií nie je obmedzená. Súhrnná výška čiastočných refundácií k jednej platbe je obmedzená výškou pôvodnej platby (nie je možné refundovať viac, ako bola výška pôvodnej platby).

    Platobná brána umožňuje refundovať platby vykonané všetkými platobnými metódami a vo všetkých menách. Refundácia vždy prebieha pôvodnou platobnou metódou. Pokiaľ zákazník platil kartou, vrátia sa mu peniaze späť na rovnakú kartu, ktorou hradil pôvodnú platbu. V prípade, že využil bankový prevod, vrátime peniaze späť na účet, z ktorého platil. Odložená platba sa refunduje rovnakým spôsobom ako platba kartou.

    Vráťte zákazníkom peniaze výhradne pomocou refundácie cez platobnú bránu. Nikdy nevracajte peniaze iným spôsobom, napr. prevodom na bankový účet. Dodržovanie tohto pravidla je ochranou pred možným podvodným jednaním, kedy kupujúci platí kartou alebo odloženou platbou, následne požiada o vrátenie plnej čiastky prevodom na účet a potom požaduje ešte aj refundáciu plnej čiastky na kartu. Refundácia výhradne na kartu použitú pri pôvodnej platbe je záväzné pravidlo spoločností platobných kariet Mastercard a Visa.

    Vrátenie peňazí platcovi

    Refundácia vždy prebieha pôvodnou platobnou metódou. Vrátenú platbu kartou obdrží platca štandardne do siedmich pracovných dní. V prípade, že zákazník využil bankový prevod, vygenerujeme prevod na bankový účet platcu ešte v ten deň odpoludnia. Vrátenú platbu obrží zákazník štandardne do dvoch dní. V prípade zahraničného príkazu môže refundácia trvať až niekoľko dní. Na účet platcu sa platba pripisuje k dátumu nákupu.

    Proces refundácie
    refundace-v-kp

    1. Založenie požiadavky na refundáciu

    O refundáciu je možné požiadať dvomi spôsobami. 

    • Prvou možnosťou je vykonanie refundácie v Klientskom portáli, na čo má právo osoba prihlásená ako správca. Tu je potrebné najskôr vyhľadať danú transakciu a stlačiť tlačidlo refundovať. Následne zadáte požadovanú čiastku refundácie.
    • Druhou možnosťou je refundovanie platby cez API rozhranie. Táto varianta je vhodná pri väčšom počte realizovaných refundácií. Bližšie informácie nájdete v našej API dokumentácii.

    2. Splnenie podmienok pre vykonanie refundácie

    Platobná brána prijme požiadavku na refundáciu platby, ktorá je v stave ZAPLATENÁ alebo PREVEDENÁ.

    Pokiaľ platba nebola platcom dokončená a je v stave OČAKÁVANIA, doporučujeme radšej využiť storno platby. Viac informácií o stornovaní platby nájdete v článku tu. Vysvetlenie jednotlivých stavov platieb nájdete v článku o Klientskom portáli.

    Hneď ako o refundáciu zažiadate, platobná brána prijme vašu požiadavku a zaradí ju do radu na spracovanie. Podmienkou pre následné vykonanie refundácie je dostatočný obrat nových platieb na vašich e-shopoch. To znamená, že k vykonaniu refundácie potrebujete, aby na váš e-shop prišli nové platby aspon v takej výške, ako je požadovaná vratná čiastka plus poplatok za refundáciu.

    3. Úspešné dokončenie refundácie

    Pokiaľ máte dostatočný objem prijatých platieb, refundácia je ihneď prevedená. V online bankových prevodoch vykonáme transakciu ešte v ten istý deň. V prípade platobných kariet ihneď posielame požiadavku spracovateľskej banke.

    Zrušenie refundácie

    Refundáciu je možné zrušiť v Klientskom portáli. Najskôr vyhľadajte danú transakciu a stlačte tlačidlo „detail platby“. V detaile platby potom stlačte tlačidlo „stornovať platbu“.

    Požiadavku na zrušenie refundácie je možné podať do doby, kým je refundácia v stave vykonávania, tj. pokiaľ je požiadavka v stave:

    • čakajúca na potvrdenie platby
    • čakajúca na dostatok financií

    V prípade, že náš systém už vykonal zadržanie čiastočnej čiastky k úhrade refundácie, budú vám tieto prostriedky prevedené v nasledujúcom dennom prevode.

    storno-refundace

    Refundácia v klientskom portáli

    Všetky refundácie sú k dispozícii v Klientskom portáli v sekcii Platby > Refundácie. Tu si pomocou filtrov môžete dohľadať konkrétne refundovanú platbu a skontrolovať, v akom stave sa nachádza.

    Stavy refundácií

    • čakajúca na dostatok financií – platobná brána v túto chvíľu neeviduje na vašom e-shope dostatočnú výšku prichádzajúcich platieb (vo výške refundovanej čiastky).
    • čakajúca na realizáciu   jedná sa o novo založenú refundáciu, v ktorej sa vyhodnocuje, či je na vykonanie dostatok financií, alebo refundácia už čaká na odoslanie príkazu spracovateľskej banke, prípadne bol odoslaný odkaz na vyplnenie bankového účtu na e-mail platcu.  
    • čakajúca na potvrdenie platby – nastáva v prípade, že bola požiadavka zadaná na platbu v stave OČAKÁVANIA. Táto platba musí najskôr prejsť do stavu ZAPLATENÁ, aby bolo možné refundáciu vykonať.

    • spracovávaná – v prípade platby kartou spracovateľská banka prijala požiadavku na spracovanie refundácie. Pri ostatných metódach došlo k vygenerovaniu bankového prevodu platiteľovi, k potvrdeniu vykonania príkazu zo strany banky zatiaľ nedošlo.
    • spracovaná – jedná sa o potvrdenú refundáciu, ktorá bola úspešne realizovaná. V prípade platobných kariet potvrdená aj zo strany spracovateľskej banky.
    • stornovaná – refundáciu môžete stornovať sami do doby, kým je v stave spracovávania. Refundácia sa stornuje automaticky, pokiaľ e-shop po dobu 14 pracovných dní nemá dostatočné finančné prostriedky na jej vykonanie.

    refundacniseznam

    Neuskutočnené refundácie

    Pokiaľ vo vašom obchode evidujeme nevykonané refundácie, budeme vás o nich informovať prostredníctvom súhrnného e-mailu. Nevykonané refundácie môžu vzniknúť z týchto dôvodov:

    1. Refundácie nebolo možné vykonať z dôvodu nedostatku prostriedkov.
    2. Refundácie neboli vykonané, pretože platca viac ako 7 dní nereagoval na výzvu na zadanie čísla účtu pre vrátenie prostriedkov.

    Podrobnosti o správe

    Odosielateľ

    payments@comgate.cz

    Príjemca

    e-mail obchodníka

    Predmet e-mailu

    Aktuální stav refundací obchodu www.urlobchodu.cz

    Príloha e-mailu

    Bez príloh

    Správy o nevykonaných refundáciách sú zasielané na adresu, ktorá je vyplnená v Klientskom portáli > záložka Integrácia > Kontaktné údaje > e-mail pre hromadné výpisy platieb.
    Zasielanie týchto správ nie je možné vypnúť.

    Nedostatok finančných prostriedkov

    V prípade, že na vašom e-shope nie je dostatočný objem platieb pre vykonanie refundácie, platobná brána zadrží všetky finančné prostriedky zo zaplatených platieb na vašom e-shope.

    Pokiaľ ani po 14 pracovných dňoch od vzniku požiadavky na refundáciu objem vašich platieb nepokryje výšku refundácie, je požiadavka automaticky zrušená. Všetky zadržané finančné prostriedky sú bez meškania prevedené na váš bankový účet. Systém vám následne umožní zadať požiadavku na refundáciu znova.

    Pokiaľ viete, že na refundácie nebudete mať dostatočný objem platieb, môžete kontaktovať našu zákaznícku podporu. Tá sa s vami dohodne na zaslaní potrebnej finančnej výšky pre úspešné vykonanie refundácie.

    Cena a vyúčtovanie

    Refundácia je štandardne strhávaná z denných hromadných prevodov vašich platieb. To znamená, že vám zašleme prevod ponížený o čiastku refundácie a poplatok za refundáciu. Nemusíte tak manuálne hradiť refundácie bankovým prevodom.

    Poplatok činí 0,08 EUR za každú jednotlivú refundáciu. V prípade platieb v cudzích menách je naúčtovaný ekvivalent v danej mene, tj. CZK 2 / USD 0,10 / GBP 0,08 / PLN 0,44 / HUF 40.

    O strhnutí refundácie z denného prevodu sa dozviete v rozpisu platieb, ktorý vám zasielame na e-mail v podobe CSV, PDF a ABO. Ďalej je možné si výpis stiahnuť pomocou API rozhrania alebo v Klientskom portáli.

    Príklad: Platca uhradil platbu vo výške 100 EUR. Po odčítaní transakčného poplatku vo výške 0,9 % + 0,04 EUR je e-shope prevedená výplata vo výške 99,06 EUR. Nasledujúci deň si e-shop želá vykonať plnú refundáciu tejto platby vo výške 100 EUR. Objem platieb e-shopu po odčítaní poplatkov je k tomuto dni vo výške 2789,96 EUR. Po vykonaní refundácie bude od výplaty odčítaná čiastka refundácie a poplatok za ňu: 2789,96 – 100 – 0,08 = 2689,88 EUR. Táto čiastka je prevedená e-shopu.

    Časté otázky

    Kedy najneskôr môžem refundovať platbu od jej zaplatenia?

    Najneskoršia lehota pre vykonanie refundácie sa odvíja od platobnej metódy (minimálne 6 mesiacov). Pokiaľ potrebujete vykonať refundáciu po tejto lehote, kedy už tlačidlo v Klientskom portáli nie je dostupné, obráťte sa na zákaznícku podporu.

    Ako dlho trvá refundácia?

    Refundáciu zadávame ihneď, na vykonanie však majú banky 7 pracovných dní. Stav refundácie môžete tiež sledovať priamo v Klientskom portáli v sekcii Platby > Refundácie. Tam tiež overíte, či refundácia prebehla.

    Čo sa stane s refundovanou platbou, pokiaľ platca už nemá platnú kartu alebo je jeho účet zrušený?

    Pokiaľ je neplatná karta alebo zrušený bankový účet, vydavateľ karty refundáciu odmietne a banka platbu platcovi neváti. O tejto skutočnosti vás budeme informovať. Následne sa spojíte so zákazníkom a zistíte, kam peniaze previesť. Pre tieto prípady doporučujeme vašim zákazníkom ponúknuť inú formu vrátenia prostriedkov.

    Aký je rozdiel medzi chargebackom a refundáciou?

    Refundácia je vrátenie peňažných prostriedkov späť platiteľovi na základe vašej žiadosti. Refundovanie platby využijete, pokiaľ platiteľ vráti tovar alebo službu v 14- dňovej lehote, pri kompenzácii platiteľovi za nedodaný tovar / službu, vrátenie zálohy platiteľovi atď.

    Chargeback je vrátenie peňažných prostriedkov strhnutých pri kartovej transakcii späť platiteľovi a je vykonaný vždy, keď platiteľ popiera, že vydal pokyn k platbe platobnou kartou alebo reklamuje dodanie tovaru alebo služby. Neprebieha z vašej iniciatívy, ale na základe podnetu od platiteľa. 

    Aký je rozdiel medzi stornom a refundáciou?

    Storno platby je určené pre prípady, kedy bola objednávka v e-shope zrušená a platca nemá v úmysle transakciu dokončiť. Na rozdiel od refundácie musí byť platba v stave „očakávania“ (platca teda ešte čiastku neuhradil).

    Refundácia je určená pre už založené a preplatené platby. Stav platby tak musí byť „zaplatená“.

    Musím využiť refundáciu platby cez Comgate?

    V prípade platby kartou vráťte zákazníkom peniaze výhradne pomocou refundácie cez platobnú bránu. Nikdy nevracajte peniaze iným spôsobom, napr. prevodom na bankový účet zákazníka. Toto je pravidlo spoločností platobných kariet Mastercard a Visa.

    Pokiaľ platca uhradil platbu pomocou odloženej platby, vráťte zákazníkom peniaze výhradne pomocou refundácie cez platobnú bránu. 

    V prípade, že platca platil bankovým prevodom, môžete peniaze vrátiť na jeho účet sami.

    Pokiaľ som požiadal o refundáciu cez API, môžem tiež cez API zistiť, či bola refundácia vykonaná?

    Stav refundácie je možné zistiť len v Klientskom portáli v sekcii Platby > Refundácie.

    Tu si pomocou filtrov môžete dohľadať konkrétnu refundovanú platbu a skontrolovať, v akom stave sa nachádza.

    Ako v účtovníctve zistím, že sa jedná o refundáciu?

    Refundácia je v rozpise platby označená záporným znamienkom (–). Rovnako ako aj poplatok za refundáciu.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.