Storno platby
  • Tmavý režim
    Svetlo
  • Pdf

Storno platby

  • Tmavý režim
    Svetlo
  • Pdf

Zrušenie platby využijete v prípade, že bola objednávka vo vašom e-shopu stornovaná. Platiteľ si nepraje platbu dokončiť.

Storno platby urobíte pomocou API rozhrania alebo v Klientskom portáli. Tlačidlo na stornovanie platby nájdete v klientskom portáli v prehľade transakcií vždy pri jednotlivej transakcii. Viac informácií o tom, ako postupovať pri stornovaní platby cez API rozhrania, nájdete v našej dokumentácii.

Pre úspešné stornovanie platby platí, že stav platby musí byť očakávaná (pending). V prípade, že chcete vrátiť už zaplatenú platbu, využite existujúcu metódu refundácie.

Storno platby v Klientskom portáli

storno-platby-eshop

Storno platby zákazníkom

storno-platby-zakaznikBol tento článok nápomocný

What's Next